O sdružení STOP STALKING o.s.

Občanské sdružení Stopstalking o.s. vzniklo jako reakce na množící se případy tzv. stalkingu. Ten lze ve zkratce definovat jako nebezpečné pronásledování a obtěžování. Klade za cíl odborně pomoci obětem stalkingu a poradit, kam se v takovém případě obracet. Účelem sdružení je rovněž informovat o tom, co stalking je, jak jej rozpoznat a jak mu čelit.
O sdružení

Najdete nás na facebooku

 • Mám podezření, že jsem se stala obětí stalkingu. Může se stalking dotknout i mé rodiny? +

  Stalkeři útočí také na blízké členy rodiny a domácí mazlíčky oběti. Děti ze svých útoků nevyjímá. Vyberte vhodnou dobu a promluvte se svými blízkými o tom, že vás někdo pronásleduje. Domluvte si postup v případě, že se objeví stalker. Doporučujeme obrátit se naší poradnu, kde vám poradíme další postup a v každém případě na policii.
 • Jak se mám bránit stalkingu? +

  Pokud jste obětí stalkingu, dejte pachateli jasně najevo, že o jeho přízeň nestojíte. Nejlépe sms zprávou nebo písemně. V žádném případě poté však dále neodepisujte na jeho zprávy ani nesvolte ke schůzce! Pokud Vás pachatel sleduje, je dobré změnit svoje denní rituály (tzn. zvolit jinou cestu do práce/školy, chodit do jiného obchodu, být v doprovodu další osoby apod.) a nosit vždy u sebe mobilní telefon pro přivolání pomoci. Pokud Vám pachatel posílá zprávy, dárky, či Vám telefonuje, uschovejte si všechny tyto důkazy a předejte je policii.
 • Je stalking trestný čin a jak ho poznám? +

  Ano, od 1. ledna 2010 je stalking v České republice trestným činem. Stalking může mít několik podob, může se jednat o opakované fyzické sledování, posílání nevyžádaných SMS, e-mailů, dopisů, vyhrožování, poškozování věcí či šíření nepravdivých informací o oběti. Je to takové jednání, které jste si nevyžádali a obtěžuje vás.
 • Opravdu mi při podezření na stalking policie pomůže? +

  Vzhledem k tomu, že stalking je klasifikován jako trestný čin, policie se Vám jistě bude snažit pomoci. Má k tomu zákonné prostředky. Jsou případy, kdy ani policie není všemocná. Zejména pokud se jedná o kyberstalking, kdy není vždy možné odhalit pachatele. Pokud se jedná o poškozování majetku, musí mít policie dostatek důkazů, aby mohla pachatele usvědčit. U zasílání SMS zpráv a volání je průkaznost mnohem snadnější a proto policie může rychleji pomoci. Doporučujeme se obrátit rovněž na odborníky (naše poradna, poradna pro oběti trestných činů, právník).
 • Jaké důsledky pro mě může mít stalking, pokud se stanu jeho obětí? +

  Dopady stalkingu na oběť jsou velice vážné a u každého mohou být odlišné. Může se jednat o narušení psychické pohody (nervozita, únava, pocit bezmoci,…) a s tím související zhoršení pracovních výkonů, případně i ztráta zaměstnání či vynucená změna zaměstnání. Dalším důsledkem může být i zvýšení finančních výdajů (na bezpečnost a ochranu, náhrada zničených věcí), ale také sociální izolace. Ve většině případů má stalking negativní dopad i na osoby z nejbližšího okolí (rodina, přátelé).
 • Jak poznám stalkera? +

  Pokud je stalkerem bývalý přítel/přítelkyně nebo jiná vám známá osoba je většinou snadné jej odhalit. Problém s odhalením stalkera je obzvlášt pokud se jedná o kyberstalking nebo vám cizí osobu. V těchto případech odhalí pachatele stalkingu policie.
 • Mohou být stalkerem i ženy? +

  Ano, je jich sice méně než mužů – stalkerů, ale o to jsou ženy - stalkerky vytrvalejší a ve svém počínání důslednější. Je známo několik závažných případů.
 • Už téměř 2 měsíce mě obtěžuje bývalá přítelkyně mého přítele. Čeká na nás před domem, denně mi píše 10-20 SMS zpráv, volá mi, posílá e-maily… Na zprávy nereaguji, ale je to pořád stejné. +

  Nejprve doporučujeme, abyste napsala jeden email, ve kterém ženu upozorníte na to, že si nepřejete, aby vás nadále kontaktovala, posílala SMS zprávy nebo e-maily. Rovněž ji důrazně požádejte, aby nestála před domem. Pokud své jednání nezmění, sdělte jí, že budete nucena obrátit se na PČR, protože vás kontaktuje proti vaší vůli. Na další zprávy nereagujte, neodpovídejte, nic nevysvětlujte. V žádném případě si s ní nechtějte promluvit osobně. Pokud se bude situace opakovat alespoň po dobu 6ti týdnů, nahlaste případ na policii. Policie posoudí, jestli by takové jednání mohlo být posouzeno jako přestupek nebo trestný čin. Je důležité, abyste měla uložené zprávy, výpisy volání i e-maily, případně i svědectví vašeho přítele a dalších svědků.
 • 1